Tuesday, May 2, 2017

Cara Belajar Fethullah Gulen

Islam adalah agama yang Haq, rahmat seluruh alam. Di segala aspek, Islam mengatur akan hal tersebut. Banyak literatur-literatur Islam yang membahas tentang kehidupan manusia. Mulai dari segi kesehatan, kebersihan, ekonomi, politik, bahkan ke ranah-ranah yang lain. Oleh sebab itu, perlu kiranya, kita sebagai umat Islam membaca hasil karya para ulama pada zaman-zaman terdahulu. 

Ulama adalah salah satu teladan yang baik untuk kita dalam menuntut ilmu.
Hal yang bisa kita teladani dari para ulama salah satunya adalah cara belajar mereka. Bagaimana mereka belajar? apa saja buku atau kitab yang mereka pelajari?

Di thread ini, saya akan membagi cara belajar dari Fethullah Gulen 
Cara belajar beliau diambil dari dua kelompok karya ini:
Dua Kelompok:
  1. Karya-karya yang berhubungan dengan ilmu tata bahasa arab dan balaghah
  2. Karya-karya yang berisi tentang ilmu-ilmu keislaman dari berbagai cabang

Berikut list kitab yang beliau pelajari:
Kitab:
Tata bahasa      : Amsila, Bina, Maqsud, Izzi, dan Al-Maroh
Bidang Nahwu : Awamil, Izhar, Kafiya, Molla Jami
Fiqh                     : Kitab Multaqa al Abhur,
Ushul Fiqh        : Mir'atu'l Usul'u
Ilmu Balaghah : Talhis, Muhtasaru'l Ma'ani, dan Majma'ul Mutun
Ilmu Kalam      : Bad'u'l Amali Tawali'ul Anwari Karya kadi Beyzawi

Tafsir               : Jalalain dan Anwar al Tanzil 

Ilmu Logika   : Mughni al Thullab

Cara beliau dalam belajar adalah sebagai berikut : 
1.   Beliau belajar dengan menghafal
2.   Kemudian membuat rangkuman 
3. Menjelaskan pemahamannya tentang pelajaran tersebut kepada murid-muridnya.

0 comments:

Post a Comment

Silakan, setelah download / baca artikel saya .. mohon tinggalkan komentar.. :)
terima kasih kedatangannya.. selamat datang kembali :D